Étkeztetés

2-p2A Területi Szociális Szolgálat által működtetett konyha napi 550 adag ebéd előállításához rendelkezik ÁNTSZ által kiadott engedéllyel. A házhoz szállított ebéd minőségével és mennyiségével kapcsolatban panasz nem volt, a klubtagok és a saját részre vivők maximálisan meg vannak elégedve az ebéddel. Naponta egyszer meleg ételt biztosítunk az étel elvitelének lehetővé tételével vagy az étel lakásra szállításával annak, aki
  • kora vagy egészségi állapota miatt, átmeneti vagy tartós jelleggel önmaga, illetve az általa eltartott családtagja számára erről gondoskodni nem képes.
  • szociálisan rászoruló, s nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.
  • nappali ellátását igénybe vevők számára az étel kiszolgálása helyben fogyasztással történik.