Étkeztetés

2-p2

A Területi Szociális Szolgálat külső szolgáltatóval kötött szerződés útján nyújtja az étkezést. Naponta egyszer meleg ételt és igény szerint reggelit biztosítunk az étel elvitelének lehetővé tételével vagy az étel lakásra szállításával annak, aki

  • kora vagy egészségi állapota miatt, átmeneti vagy tartós jelleggel önmaga, illetve az általa eltartott családtagja számára erről gondoskodni nem képes.
  • szociálisan rászoruló, s nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.
  • nappali ellátását igénybe vevők számára az étel kiszolgálása helyben fogyasztással történik.