Rendeletváltozás

paragrafusMegváltozott  a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete.

A személyi térítési díjak nem emelkednek a rendelet szerint, csak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében kerül bevezetésre 50 000.- Ft jövedelem felett térítési díj. Ennek oka, hogy 2010. január l-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat, így normatív támogatás sem jár a szolgáltatás biztosításáért, hanem pályázati úton lehetett támogatáshoz jutni.