Feladataink

A Szolgálat feladata a felmerülő gondozási igények kielégítése a XVI. kerület egész területén.

Étkeztetés

2-p2

A Területi Szociális Szolgálat külső szolgáltatóval kötött szerződés útján nyújtja az étkezést. Naponta egyszer meleg ételt és igény szerint reggelit biztosítunk az étel elvitelének lehetővé tételével vagy az étel lakásra szállításával annak, aki

 • kora vagy egészségi állapota miatt, átmeneti vagy tartós jelleggel önmaga, illetve az általa eltartott családtagja számára erről gondoskodni nem képes.
 • szociálisan rászoruló, s nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.
 • nappali ellátását igénybe vevők számára az étel kiszolgálása helyben fogyasztással történik.

Idősek klubja

2-p3A kerületben 4 idősek klubja működik.
Nagy az érdeklődés és a részvétel az évente 3 alkalommal megszervezésre kerülő buszos kirándulás, és az ezzel egybekötött kulturális programok, közös ebédek iránt. A klubnapok megszervezése, az ünnepek, (karácsony, farsang, húsvét) a rendezvények, (idősek világnapja), iránt szintén nagy az érdeklődés és pozitív a visszajelzés. A klubtagok tartalmas időtöltését, kézműves foglakozások illetve programok szervezését klubbonként 2 fő klubgondozónő látja el az idősek nagy megelégedésére. A klubtagok körében nagy sikerélményt jelent az internet elérhetőség, illetve annak használata. Az Idősek Világnapja alkalmából 2008 októberében ismét megrendeztük az Erzsébet Ligeti színházban az ünnepi műsort. Ezen ünnepségen több mint 500 fő nyugdíjas vett részt, és a visszajelzések alapján, nagy megelégedéssel fogadták a műsort, a megvendégelést.
Az idősek klubja:
 • étkezést biztosít az arra rászorulóknak,
 • lehetőséget ad a társas kapcsolatok kialakítására,
 • segít:
  • megelőzni az elmagányosodást,
  • a hivatalos ügyek intézésében,
  • az idősek életminőségének megőrzésében, javításában,
 • a rászorulóknak tisztálkodási, mosási lehetőséget bíztosít,
 • fodrász, pedikűrszolgáltatást biztosít,
 • havi egy alkalommal orvosi ellátást és gyógytornát,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez,
 • helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

Házi szociális gondozás

2-p132 fő szakképzett gondozónő végzi lelkiismeretesen, hivatástudattal, van olyan gondozottunk, akinek ellátása napi 4 órát igényel a hét öt napján keresztül.

Házi gondozás keretében elvégzett feladataink:

 • bevásárlás,
 • testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés,
 • ágyazás, kisebb takarítás, mosás, fürdetés,
 • orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás,
 • hivatalos ügyek intézése,
 • külső kapcsolattartás elősegítése,
 • pszichés gondozás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2-p4Kérelemre az otthonukban nyújtunk segítséget azoknak, akiknek egészségi állapota indokolja a folyamatos felügyeletet, alkalmasak a készülék kezelésére, lakáskulcsot biztosítnak, az ellátás érdekében. A segítségnyújtás célja, hogy a saját otthonukban egyedül élő időskorú személyek a fellépő veszély és krízis helyzetekben a lehető leggyorsabb segítséget megkapják. A 24 órás folyamatos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 80 db jelzőkészülék áll rendelkezésünkre. Az igénybevevők, illetve hozzátartozóik részére biztonságot jelent. Az ügyeletet - a kerületben lakó - házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők látják el.

Nyugdíjasok Segítő Szolgálata

A2-p6 Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 2007. júniusától áll rendelkezésére a kerületben élő idős, rászoruló lakosok számára.
Szolgáltatások:
 • kerti munkák:
  • fűnyírás
  • lombgyűjtés
  • sövénynyírás
  • ásás
 • háztartásban előforduló kisebb javítási munkák
 • szállítói szolgáltatás 2009. március 16-tól igénybevehető, előre egyeztetett időpontban, elsősorban egészségügyi ellátás igénybevételéhez, illetve orvosi szakellátáshoz való hozzájutás céljából