Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2-p4Kérelemre az otthonukban nyújtunk segítséget azoknak, akiknek egészségi állapota indokolja a folyamatos felügyeletet, alkalmasak a készülék kezelésére, lakáskulcsot biztosítnak, az ellátás érdekében. A segítségnyújtás célja, hogy a saját otthonukban egyedül élő időskorú személyek a fellépő veszély és krízis helyzetekben a lehető leggyorsabb segítséget megkapják. A 24 órás folyamatos jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére 80 db jelzőkészülék áll rendelkezésünkre. Az igénybevevők, illetve hozzátartozóik részére biztonságot jelent. Az ügyeletet - a kerületben lakó - házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők látják el.